Jelenlegi hely

Szablya a lépcső alól

Szablya a lépcső alól

A Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétányon álló épületének felújítási munkálatai során, 2019. január 22-én, az oldalbejárathoz csatlakozó lépcső alól egy rozsdás kard és hüvelye került elő.

A fegyver egy 1845 M lovassági tiszti szablya. A cs. kir. Hadsereg lovasságánál ez volt az első olyan egységes típusú szablya, amelyet a könnyű és nehézlovasságnak egyforma kivitelben rendszeresítettek. A széles – a kézfejet jól védő – markolatkosarat feltehetően korabeli angol előképek figyelembevételével alakították ki. Jellegzetessége, hogy a markolatszíj (kardbojt) rögzítésére (átfűzésére) szolgáló hosszúkás áttöret a markolatkosár pengével átellenes végére került. A tiszti szablyák markolatkosarát áttört növényi indákkal, a legénységét kerek furatokkal díszítették és tették könnyebbé. Bár a fegyver pontos alakját és méreteit előírások szabályozták, a tisztek mindenkor a formai jegyek nagyjábóli figyelembevételével, saját ízlésük és pénztárcájuk szerint csináltatták meg fegyvereiket. Példányunk pengéje és markolatkosara pl. szokatlanul keskeny kialakítású. A vaslemez hüvely felerősítése a két hordpánthoz csatlakozó mozgatható hordkarikák segítségével történt a kardszíjra. Rossz állapotban megmaradt példányunk hüvelyét és markolatát – nagy valószínűséggel – utólagosan nikkelezték. A nikkelezett kivitelű fegyverek használata csak 1870 táján kezdődött és inkább csak a 19. század végétől, a 20. század kezdetétől vált szokásossá. A nikkelezés alapján feltehetjük, hogy a fegyver a későbbiekben lakásdísz szerepét tölthette be.

Bár ez a fegyver az 1848/49-es szabadságharc alatt már rendszeresítve volt, kiosztása a csapatoknak nagyobb arányban még nem történt meg. A lovas legénység zöme még inkább a korábbi 1827 M lovassági szablyát használta. A tiszteknél már helyenként előfordult. A következő típusú lovassági szablyát 1850-ben rendszeresítették a cs. kir. Hadseregnél. Ennél a markolatszíj áttörete (megkettőzve) átkerült a markolatkosár széles végére.

Az 1845 M lovastiszti szablyák egyik extra kivitelű és markolatán nagyítóüveggel is ellátott példánya Görgey Artúr honvéd altábornagy (1818–1916) részére készült. (A tábornok rövidlátó lévén a táborban gyakran nagyítóra szorult az iratok, térképek tanulmányozásánál.) Ez a fegyver napjainkban feltehetően a Magyar Nemzeti Múzeum „Görgei 200” című (a tábornok születése 200. évfordulójára rendezett) kiállításának egyik fő látványossága.

 

Rainer Pál

történész, LDM