Jelenlegi hely

Múzeumi Vizuális Tanoda - NTP-KULT-17-0019

 

Múzeumi Vizuális Tanoda

 

Szöveges beszámoló

• SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1.

 

  1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

A tehetséggondozó műhelymunka során 13 tehetséges fiatal, 34 alkalommal találkozott és alkotott együtt a Tanulmányi Raktár foglalkoztatójában. A közös munka során fejlesztettük térbeli és vizuális érzéküket, kreativitásukat, kitartásukat. Alkotó csoportként hozták létre egyedi, gyűjteményi műalkotások parafrázisait, közösen rendeztünk kiállítást, és megismerkedtek kortárs képzőművészekkel és művészeti szakemberekkel. Az eltöltött tanév során szellemük és szobáik falai is gyarapodtak.

 

  1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)

A Múzeumi vizuális Tanoda 2017. szeptember 14-én indult útjára 13 gyermekkel. Nem minden foglalkozáson volt teljes a létszám, de átlagosan 10-11 fő minden héten jelen volt.  Minden héten alkotó foglalkozással és műtárgyakkal vártuk a gyermekeket. A kezdeti foglalkozásokon a múzeum, a műgyűjtés, műkereskedelem világával ismerkedhettek meg. Aukciós társasjáték során a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményében lévő művekre licitálhattak a csoportok. Ezek után rátértünk a festészeti műfajok megismerésére, kiemelve a gyűjtemény legszebb tájképeit, csendéleteit, zsánerképeit ismerkedtek meg a festészeti témákkal és önmagukkal is. Ezek után technikai órák következtek, festészet, grafika, sokszorosító grafika, majd az iparművészet és társművészetek kerültek sorra. Mivel a Laczkó Dezső Múzeum igen jelentős restaurátori központ, fontosnak tartottuk ezt a területet is bemutatni műhelylátogatások mentén. A tervezettnél kevesebb műteremlátogatást tudtunk tavaszra beiktatni, de év közben Jáger István grafikai műhellyé varázsolta a raktár oktató termét, majd Nagy Lajos fotóművész rendezett be fotólabor. Tarczy István valódi műteremben látott vendégül minden tanodást, ahol közös alkotásra is sor kerülhetett. A nyár közeledtével megejtettük badacsonyi kirándulásunkat, ahol Egry József művészetével találkozhattak a festő régi otthonában. Végül előkészítettük, és installáltuk saját kiállításunkat. A tanodások több alkalommal részt vettem múzeumi rendezvényeken is, mely nem munkatervi alkalom volt.

 

  1. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A foglalkozások során kiemelt figyelmet szenteltünk a gyermekek sajátos indíttatásai, képességei, gyengeségei iránt. A kis csoportos alkotó munka során teret és időt hagytunk egymás segítségre, kis és nagy testvérek, barátnők együtt dolgozhattak. Fontos volt, hogy megosszuk a személyes élményeket, tapasztalatokat. A kötelező óraszámon felül, családostul eljöttek kiállítás megnyitókra, kulturális eseményekre ahol kötetlenül ismerhettük meg tanítványainkat. Komoly szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezve segítséget, plusz figyelmet kérhettünk művészektől, vizuális oktatóktól. A Munkaterv összeállításánál a sokszínű stílus, és technikai megoldások megismertetése volt fő szempont. Jelentős veszprémi alkotók munkáit figyelve és újragondolva kerestük diákjaink kimagasló tehetségterületét. A teljes tanévet átívelő foglalkozássorozat csapatépítő programmal kezdődött és a játékosság mindvégig velünk maradt. Minden foglalkozáson a gyermekek megismerkedtek egy alkotó alkotócsoport életével, művével. Nyitottnak, kritikusnak és kíváncsinak kellett maradniuk, fontos volt, hogy rögződjenek az érzések, benyomások. Ennek érdekében kreatív naplót vezetett mindenki, különböző lelkesedéssel és kitartással.  A tárgyiasult alkotások egy vezérfonal mentén gondolták újra a témát, a napló lehetőséget adott egyéni ötletek lejegyzésére. 13 tehetségígérettel dolgoztunk, 34 alkotó foglalkozás kapcsán, így több száz olyan mű született, melyben benne rejlik a gyűjteményi egység alkotóinak világa és a 13 gyermek látásmódja, kreativitása is. Reményeink szerint minden tehetség fel és újrafelfedezett magában olyan személyes kompetenciákat, indíttatásokat, melyek eddig lappangtak. Ennek továbbélését művészellátós ajándékutalványok kiosztásával támogattuk.  Reméljük és bízunk benne, hogy a velünk eltöltött tanodás tanév után, tanítványaink bátrabban nyúlnak az önkifejezés általunk megismertetett fajtájához, és iskolai tevékenységeket is színesíteni tudják majd a vizuális élményeikkel.

 

• SZAKMAI BESZÁMOLÓ 3.

  1. Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult tehetséggondozó program tevékenységei során a tehetségek erős oldalának fejlesztésére és a személyiség-tényezők fejlesztésére alkalmazott módszereket! Foglalja össze a programmal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). (szabadmezős, maximum 1000 karakter)

A tanodai foglalkozások egyrészt csapatépítésről szóltak, másrészt ismeretszerzésről, harmadrészt személyes találkozók alkotókkal. Az alkalmakon drámapedagógiai eszközökkel tettük izgalmassá a találkozást, vagy a gyermekeket késztettük tárgyiasult alkotások készítésére, vagy a foglalkozás helyszínéül választott műterem és műhely volt élmény számukra.

Legtöbbször ezen eszközök, módszerek vegyes alkalmazása  valóban élvezetes és élményteli foglalkozásokat teremtett.

Szórakoztatva tanultunk! Az első alkalmakkor időt szenteltünk, hogy személyes beszélgetések révén ismerjük meg tanítványainkat, illetve nagy segítséget jelentett, hogy a tanodások közül 8-an részt vettek már korábban Hajdu Franciska szakmai vezetésével Nemzeti Tehetség Programban, vagy művészeti szakkörön. A gyermekek bizalmasra találtak a foglalkozásvezetőkben, megoszották jó és rossz tapasztalataikat az iskolai rajz és technika órákon, így mi tudtunk ezekre pozitív feladatokkal reagálni. Igazi alkotócsoporttá váltunk.

 

  1. Amennyiben pályázatának része volt annak programjához kapcsolódó rendezvény, koncert/színház/tánc előadás, múzeum látogatás, kiállítás, stb. kérjük, ismertesse azzal kapcsolatos tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével), mutassa be hogyan járult hozzá a program eredményességéhez! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

A pályázati 60 órán tehetséggondozáson túl a programba iktattunk egy badacsonyi kirándulást is. Erre június 2-án, igazi szép nyári időben került sor, bérelt kisbusszal. A badacsonyi Egry József Emlékmúzeumba látogattunk, ahol a múzeum gyűjteményébe tartozó műtárgyegyüttes tekinthető meg, Egry egykori lakhelyén. A kiállításban Sipos Anna a tanoda szakmai vezetője tartott tárlatvezetést a gyermekeknek. Az ott töltött percek, és a Balaton látványa valóban közelebb hozta Egry művészetét a gyermekekhez, a művek egészen másként hatottak, mint a raktárban tartott foglalkozás keretén belül, ahol aszfaltkrétával készítettek a gyermekek óriás tájképeket. Kísérő programként a Folly Arborétumba látogathattunk el, ahol szintén egyfajta gyűjtőmunkával ismerkedhettek meg a gyermekek. Az arborétum több évtizede gyarapszik egy család elhivatott növényszeretete révén, olyan értéket halmozva, mely egy múzeum gyűjteményével vetekszik. Itt a szabadban figyeltük meg a cédrusok és örökzöldek szépségét.

 

  1. Röviden mutassa be a 60 órás komplex tehetséggondozó program eredményeként létrehozott tárgyiasult alkotást (kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz, stb.)! (maximum 1000 karakter)

A végül 34x2 órás foglalkozássorozat során három alkalmat kivéve készült egy-egy tárgyiasult alkotás. Az elméleti órákat is igyekeztünk alkotással színesíteni, így a múzeumismereti órán is már saját múzeummakettet készítettünk. A restaurátorok különleges technikákkal készültek, így a gyermekek aranyozhattak, drótot hajlítottak, pecsétviasszal díszítettek fakockákat. A képzőművészeti órákon méretben, agyagban, technikában is igyekeztünk sokszínűséget teremteni. Vászonra, palettára, papírra, textillel dolgoztunk, nyomtatott segédanyagokat használtunk fel, a gyermekek által hozott dolgokat is felhasználtuk. Üvegmozaikot, papírmasé és agyag szobrokat alkottak, karkötőt fontak, fényképeztek. Ezen művek alkották a projekt végén megrendezett kiállítást, melyről video és képanyagot is mellékelünk. Bár a kiállítás közös volt, minden tanodás egy saját gyűjteménnyel gazdagodott, számos műalkotással, amik az együtt töltött év lenyomatai lesznek.

 

  1. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)

A pályázati projektben néhány változtatást kellett eszközölnünk. A projekt elindítása során olyan akadályokkal, ötletekkel, lehetőségekkel találkoztunk, melyeket igyekeztünk a pályázat lehetőségein belül, de a gyermekek érdekeit figyelembe véve megoldani. A tervezetthez képest a legtöbb változás az együttműködőknél volt. Az előzetesen felkért művészek közül kettő is visszamondta az együttműködést, ám helyükre kisebb költségekkel, remek művészeket tudtunk felkérni. A kiállítási helyszínként választott Hangvilla végül más üzleti rendezvény miatt nem tudott befogadni minket, így a múzeum Tanulmányi Raktárában rendeztük meg kiállításunkat. Az együttműködők között szerepel Gombrich Mester Művészeti Tanodája, ami Hajdu Franciska projektvezető egyéni vállalkozása, aki így kettő az egyben vett részt a projektben. A költségvetési sorok közötti mozgást Emmi ügyintézőikkel egyeztetve, reményeink szerint megfelelően tettük, hogy a legjobb helyre kerülhessen a támogatás, amit máshol megspóroltunk.

 

  1. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, röviden indokolja a változás okát! (maximum 500 karakter)

Az előre eltervezett indikátorok megadása korábbi évek tapasztalatára hagyatkozva áll össze. A tervezett 15 fős létszámot, végül nem sikerült teljesen feltölteni, volt 15 jelentkezőnk, ám ketten más szakkör miatt visszaléptek, és helyüket a projekt megkezdése után már nem tudtuk feltölteni. Az egyes foglalkozások jelenlétijein látható létszám pedig a váratlan elfoglaltságoknak, és betegségeknek köszönhető. Sajtó és nyilvánosság terén mindent megtettünk, hogy megvalósuljanak a terveink.

Sajtómegjelenéseink, képek és videók a programról:

https://www.facebook.com/pg/vmmuzeum/photos/?tab=album&album_id=18217474...

https://www.facebook.com/pg/vmmuzeum/videos/?ref=page_internal

https://www.veszpremtv.hu/musor/kukkanto-gyermekmusor/

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ifju-alkotok-a-veszpremi-muzeu...

https://www.youtube.com/watch?v=iq8MATxPy3Q

 

Tekintsd meg a tárlatom!

2018.06.14

Kiállításmegnyitó, a gyermekek által készített munkákból rendezett kiállításban. 

 

Műtárgyválogatás, előkészítés, installálás

2018.06.07

Az éves munka során készített művel válogatása, installálása, kísérőszövegek írása. 

Évértékelés, visszaemlékezés, előkészítés

2018.05.31

A tanodai év során végigjárt út felidézése, a kreatív naplók alapján a fontos fogalmak összegyűjtése, kézjegyek készítése, előkészületek az installáláshoz. 

 

 

Tanulmányi kirándulás

Folly arborétum Badacsonytomaj

Ki az az Egry József? (Kirándulás a badacsonytomaji emlékmúzeumba)

2018. június 2.

Badacsony

Egry József a Balaton partján telepedett le, ahol egyéni festésmódot alakított ki. Járjuk be a művész badacsonytomaji emlékmúzeumát, majd az ő stílusában fessük meg a Balatont.

31. foglalkozás

Műterem látogatás - Nagy Lajos

2018.05.24

Nagy Lajos fotóművész technikabemutatója és látogatása, beszélgetés, és közös munka

 

 

30. foglalkozás

Műterem látogatás - Tarczy István

2018.05.17

kortárs, veszprémi fiatal művész látogatása, beszélgetés, és közös munka

29. foglalkozás

Egry József művészete

2018. műjus 10.

Egry József a Balaton partján telepedett le, ahol egyéni festésmódot alakított ki. Járjuk be a művész badacsonytomaji emlékmúzeumát, majd az ő stílusában fessük meg a Balatont.

 

28. foglalkozás

Hétköznapok művészete

2018.05.03

Hogyan van jelen a művészet mindennapjainkban? A formatervezés és design szinte észrevétlenül jelenik meg házainkban, használati tárgyaink között, de ruháinkon is ott a nyoma. Miért van szükségünk erre?

27. foglalkozás

Nonfiguratív és absztrakt

2018.04.26

Általában az egyértelmű, figuratív ábrázolást keressük és szeretjük a művészetben, de mi a helyzet, ha az adott kép látszólag semmit sem ábrázol, csak értelmezhetetlen formák összessége? Lehet ez szép és értékes?

Absztrakt vagy nonfiguratív művészet: szemben áll a valósághű és természethű ábrázolással, vonalak és geometriai formák tárgytalan, leegyszerűsített ábrázolása

 

26. foglalkozás

Fa – Mesél a restaurátor!

2018.04.19.

Ismerkedés az anyag jellemzőivel, művészeti felhasználhatóságával. De vajon hogyan öregszik és hogyan restaurálható? 

 

25. foglalkozás

Papír – Mesél a restaurátor!

2018.04.12.

Ismerkedés az anyag jellemzőivel, művészeti felhasználhatóságával. De vajon hogyan öregszik és hogyan restaurálható?

Papír: növényi rostokból, rongyból vegyi és mechanikai úton, gyárilag készült vékony lap
Pergamen: simára és vékonyra kidolgozott állati bőr, amelyet a papír feltalálása előtt írásra is használtak

24. foglalkozás

Fém – Mesél a restaurátor!

2018.04.5.

Ismerkedés az anyag jellemzőivel, művészeti felhasználhatóságával. De vajon hogyan öregszik és hogyan restaurálható?

Fém: szilárd, sima felületén fényes anyag, amely többnyire nehéz, nyújtható, kalapálható, a villamosságot és a hőt jól vezeti

 

23. foglalkozás

Kerámia – Mesél a restaurátor!

2018.03. 22.

Ismerkedés az anyag jellemzőivel, művészeti felhasználhatóságával. De vajon hogyan öregszik és hogyan restaurálható?

Kerámia: agyagból formált, majd kiégetett tárgy
Porcelán: kiégetett kaolin, földpát és kvarc keveréke, amely kemény, részben átszetsző anyag, ebből sokszor mázzal bevont használati- vagy dísztárgyat, építőelemet készítenek

 

 

 

22. foglalkozás

Textil – Mesél a restaurátor!

2018.03.08

Ismerkedés az anyag jellemzőivel, művészeti felhasználhatóságával. De vajon hogyan öregszik és hogyan restaurálható?

Textil: növényi rostokból vagy gyapjúból szőtt anyag

 

 

 

21. foglalkozás

Üveg – Folyékony vagy szilárd?

2018.03.01.

Az üveg az egyik legegyedibb és legidőtállóbb anyag, amit alakíthatósága és törékenysége tesz különlegessé. Épp ezen tulajdonságai miatt olyan kedvelt a művészek körében. De hogyan lehet dolgozni vele? Ismerkedés az üvegmegmunkálás folyamatával és a veszprémi múzeum kortárs üvegművészeti gyűjteményével.

Üveg: rendszerint átlátszó anyag, amely kemény, rideg, színtelen vagy színes és amelyet homok, mészkő, szóda és kisebb mennyiségben más anyagok keverékének megolvasztásával készítenek

20+1. foglalkozás

Chagall - A színek költészete2018.02.22Kiállításlátogatás a Laczkó Dezső Múzeum új időszaki kiálíltásában, tárlatvezetéssel és textilfestő foglalkozással. 

 

20. foglalkozás

Hogyan dolgozik a szobrász? – Kérdezd a művészt!

2018.02.15.

A szobor a képekkel szemben körbejárható, térbeli alkotás, ami kemény és puha anyagból is készülhet. Ez az egyik legnehezebb, fizikailag is megterhelő művészeti ág. Kérdezd a szobrászt!

Szobor: térbeli, körbejárható művészeti alkotás, amelynek legjellemzőbb anyaga a kő, bronz, vagy gipsz

19. foglalkozás

Ki az a Csikász Imre?

2018.02.08

A szobrászművész számos alkotását őrzi a veszprémi múzeum. A fiatalon elhunyt Csikász könnyed, elegáns művei közt egy-két vicces darab is akad. Ismerd meg munkásságát és alkosd meg saját kisplasztikád az ő stílusában. 

18. foglalkozás

Paletta festmények – Mutasd a palettád!

2018.02.01

A sümegi művésztelepen alkotó festők az 1920-as években saját palettáikra festettek egy-egy kis képet, amelyek mindegyike olyan mintha csak a művész ujjlenyomata volna. Neked milyen lenne a palettád?

Paletta: a festőművész által használt, a festék kikeverésére szolgáló ovális vagy téglalap alakú kis lemez, amelyen a kikevert festék festés közben állandóan kéznél van

17. foglalkozás

Nyomatok – Mutasd a dúcod!

2018.01.25

Miért jelent meg a sokszorosítás a képzőművészetben? Melyek a legnépszerűbb technikák és hogyan készülnek a nyomatok?

Nyomat: sokszorosító eljárással készült képzőművészeti alkotás

 

16. foglalkozás

Kollázs – Keverednek az anyagok

2018.01.18

A festék mellett szinte bármilyen hétköznapi anyag vagy tárgy alkalmas arra, hogy műalkotás legyen belőle. Az egyetlen cél, hogy a mű minél egyedibb és fantáziadúsabb legyen.

Kollázs: olyan mű, amely valamilyen felületen több dolog (fénykép, ujságcikk, levél, egyéb tárgyak stb.) csoportos felragasztásával jön létre

15. foglalkozás

Rajzok, grafikák – Vonalak hálójában

2018.01.11

Rajzolni ceruzával, szénnel, de akár tollal vagy tussal is lehet. Unalmasabb ez a technika a festésnél? Kevesebb szín, kevesebb izgalom? Kérdezd a grafikust!

Grafika: sokszorosítással készült, de eredetinek tekinthető képzőművészeti alkotások, illetve ide tartoznak a ceruza-, toll- és krétarajzok, akvarellek, pasztellképek

 

14. foglalkozás

Festmények – Kérdezd a művészt!

2018.01.04

Milyen festékek vannak és milyen festészeti technikák? Hogy lehet a sokféle ecset közül választani? Kérdezd a festőművészt!

Festészet: a képzőművészet egyik ága, amely síkbeli színekből és vonalakból koz létre művészi kompozíciót, képet vagy festményt

13. foglalkozás

Karácsony a Művészetekben

2017.12.14

A karácsony, és főként Jézus születésének ábrázolásai a kezdetektől napjainkig. Milyen környezet, ruházat, beálíltás jellenzi a festményeket, milyen különbségek fedezhetőek fel.

Betlehem, attribútumok, jászol, Mária kék vörös színei, fényforrás

 

12. foglalkozás

Illusztrációk – Képzelet és valóság határán

2017.12.07

Regényekhez, versekhez vagy épp mesekönyvekhez is készülhet illusztráció. De mi ezeknek a képeknek a célja és mi alapján dönti el a művész, hogy melyik jelenetet ragadja ki?

Illusztráció: a szöveg szemléltetését, kiegészítését szolgáló kép

 

11. foglalkozás

Bonyolult szimbólumok

2017.11.30

Egyes képeken a legkisebb részlet is üzenetet hordoz. Okkal jelennek meg bizonyos színek, gyümölcsök vagy épp állatok. Hétköznapi ikonográfia a művészetben.

Szimbólum vagy jelkép: olyan jel, amely többlet jelentést hordoz, a hozzá társított személyt, jelenséget, fogalmat idézi fel

 

10. foglalkozás

Divatlapok a 19. századból – Te ezt felvennéd?

2017.11.23

Divatlapok sokkal régebb óta léteznek, mint gondolnánk. De vajon ki számított csinosnak több mint 100 évvel ezelőtt? Milyen ruhadarabokat kedveltek?

Divatlap: a korabeli divatos viseleteket élethűen megjelenítő kép

9. foglalkozás

Mitológiai és vallásos képek

2017.11.16

Míg a mitológiai tárgyú képeken egy-egy narratív jelenet áll a középpontban, addig a vallásos képek a személyes áhítat eszközéül szolgálnak. Mindkettőben közös azonban, hogy minden apró megjelenített részlet mélyebb üzenetet hordoz. Mik ezek és hogyan ismerhetőek fel? Ismerkedés az ikonográfia alapjaival.

Mitológiai kép: olyan bizonyos kultúrál által igaznak vélt történet egy-egy jelentét ábrázolja, amelyekben természetfeletti események, személyek, lények szerepelnek
Vallásos kép: bibliai témájú vagy szentek, vértanúk életével kapcsolatos jeleneteket ábrázol

8. foglalkozás

Csendélet – Virág, gyümölcs, drapéria

2017.11.09.

Művészi gyakorlat és gyönyörködtetés céljából születnek a csendéletek, amelyeken növények mellett apró élőlények és élettelen tárgyak is megjelenhetnek. A különböző korszakok, azonban különböző ízlést diktáltak, befolyásolva a képi világot.

Csendélet: festőien csoportosított tárgyak, gyümölcsök, virágok, használati eszközök szerepelnek rajta

7. foglalkozás

Tájképek – Erdők, mezők, ameddig a szem ellát

2017.10.26.

Egy művész számára a tájkép pusztán a festői látvány megörökítésére szolgál? Melyek azok az eszközök, amelyek feltétlen szükségesek ahhoz, hogy a kompozíció jól sikerüljön és képes legyen visszaadni a látványt. Minden esetben ragaszkodni kell a látottakhoz?

Tájkép: a természet egy-egy kiragadott részletét ábrázolja, erdőt, mezőt, hegyet, folyót, tengert, tavat, települések látképét, utcarészleteket

6. foglalkozás

Csataképek – Vért, dárda, kard

2017.10.19

A csataképek a harcok döntő pillanatát ábrázolják.

Miért volt fontos egy-egy ilyen véres ütközet megörökítése és kik a képek főszereplői?

Csatakép: a jelentős háborúk hőseit a csata döntő pillanatában jeleníti meg

 

 

 

5. foglalkozás

 Zsánerképek – Vidám társaság

2017.10.12

Egyes képek történeteket mesélnek el. De hogyan lehet egy összetett cselekményt egyetlen műalkotáson megjeleníteni.

Zsánerkép vagy életkép: a mindennapi emberek életének egy-egy jelenetét vagy alakját ábrázolja

4. foglalkozás

2017.09.28

A művészetnek ára van!

Mitől értékes egy kép? Vannak jól és rosszabbul sikerült műalkotások, de kinek a dolga eldönteni, mi a szép és mi a csúnya? Értékítélet a vizuális művészetek terén.Árverés vagy aukció: az értékesítés olyan fomája, amely során a legmagasabb árajánlatot tevő vásárolhatja meg az eladásra kínált műtárgyat

3. foglalkozás

2017.10.05

Arcképek – Tükröm-tükröm, mondd meg nékem!

Mit mond el rólunk az arcképünk? Az emberek miért tartották fontosnak, már a történelem kezdete óta, hogy megörökítsék magukat az utókornak? Mit üzennek a portrék?

Portré vagy arckép: egy személy szobrászati, festészeti vagy fényképeszeti műben rögzített képmása

 

2. foglalkozás

2017. szeptember 21. csütörtök

Sipos Anna, Hajdu Franciska

Miért gyűjt képeket a múzeum?

Ismerkedés a múzeum működésével, a képzőművészeti gyűjtemény fontosságával. A gyerekek felfedezik a raktár titkait és megtanulják, hogyan kell bánni a műtárgyakkal.

Múzeum: a kulturális javak (műtárgyak) tudományosan rendszerezett gyűjteményeit őrző intézmény

 

1. foglalkozás

2017. szeptember 14. csütörtök

Sipos Anna, Hajdu Franciska

Ismerkedés, bevezetés, csapatépítés

 

 

 

 

 

FELHÍVÁS

Légy a Laczkó Dezső Múzeum tanodása!

-          ingyenes, múzeumi vizuális tanoda

-          30 alkalmas kreatív, alkotó szakkör

-          3-6. osztályos, általános iskolás diákok számára (15 fő)

-          heti rendszeres foglalkozások, alkalmanként hétvégi programok

-          csütörtökönként 14:30-tól a múzeum Tanulmányi Raktárában (Veszprém Török Ignác utca 5.)

-          Sipos Anna művészettörténész és Hajdu Franciska kulturális menedzser vezetésével

-          művészettörténeti és muzeológiai ismeretek, restaurátori műhelymunka, kreatív alkotófeladatok, festés, rajzolás

-          műterem- és múzeumlátogatások

-          csoportos záró kiállítás az elkészült alkotásokból

Első foglalkozás: 2017. szeptember 14. csütörtök 14:30

Jelentkezés és bővebb információ: Hajdu Franciska kulturális menedzser hajdufranciska@ldm.hu +36205486325

 

A tehetséggondozó program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetség Program NTP-KULT- 17- 0019 számú pályázat keretein belül valósul meg.

 

 

Kivonat a pályázatra beadott portfólióból

Célkitűzéseink

Laczkó Dezső Vizuális Tanodája fő célként a gyermekek vizuális készségeit és helyi művészeti értékek iránti jártasságát kívánja fejleszteni. Nemzeti Tehetség Program segítségével már felfedezett tehetségek és további tehetségígéretek képzése, tehetséggondozása, műalkotások születése a cél. A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményének felélesztése, újragondolása, olyan gyermekek által, akik nyitottságot mutatnak a téma és az alkotó munka iránt. Hozzuk közelebb őket térben és időben!

Tehetséggondozás menete

A 60 órás tehetséggondozó műhelymunka során 15 tehetség és fiatal tehetségígéret, 30 alkalommal találkozik és alkot együtt a Tanulmányi Raktár foglalkoztatójában.  A közös munka során fejlesztjük térbeli és vizuális érzéküket. Alkotó csoportként hozzák létre egyedi, kanonizált műalkotások parafrázisait, közösen építenek kiállítást, és disputa valamint komoly szakmai támogatás útján kortárs műtárggyal bővítik a gyűjteményt. Célunk a jövő tehetségeinek felkarolása! A kis csoportos alkotó munka során teret és időt hagyunk egymás segítésére, fontos eleme az elméleti képzésnek a disputa helyzetek megteremtése és koordinálása.

A tanodai tanév felépítése

A foglalkozássorozat szeptember elején indul, drámajátékokkal ismerkedő feladatokkal. Az év jelentős részében a Tanulmányi Raktárban tartunk elméleti és gyakorlati, alkotó foglalkozásokat. A projekt utolsó harmadában kortárs veszprémi alkotókat kérünk fel a foglalkozások megtartására műterem látogatással egybekötve. Egy napos kirándulás során a badacsonyi Egry Emlékházba látogatunk. Ezen kívül csoportosan tekintünk meg kiállításokat, részt veszünk a múzeum családi és gyermek rendezvényein, ingyenesen bekapcsolódhatnak a Gombrich Mester Művészeti Tanodája programjaiba.