Jelenlegi hely

„Hadak útján” Népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXIII. konferencia kötete

Szerző: 
S. Dr. Perémi Ágota
Kiadási év: 
2017.
Téma: 
Régészet
Történelem
Ár: 
2500

Hadak útján… Népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXIII. konferenciája.

1990-ben, a népvándorlás és honfoglalás korokat kutató fiatal régészek egy csoportjának kezdeményezésére, saját szervezésben, a régészeti szakmában korábban szokatlan módon, egy új konferencia sorozatot indított útjára. Ennek célja az volt, hogy a fiatal kutatók, egyetemi hallgatók lehetőséget kaphassanak saját kutatásaik bemutatására, szakmai problémák megbeszélésére. A kezdeményezéshez már az első találkozók során csatlakoztak történész, nyelvész, antropológus, archeozoológus, fizikus, vegyész, restaurátor szakemberek, társtudományok kutatói. A konferenciák lebonyolítását évenként más-más megyei múzeumi szervezet vállalta magára, illetve idővel a külhoni múzeumok is csatlakoztak, vállalva a szakmai találkozó megrendezését. A konferencia-sorozat életképesnek bizonyult. Így kerül sor 2013-ban Veszprémben a 23. konferencia megrendezésére.

Az akkor elhangzott, igen szép számú előadás közül a kötet tizenkilenc tanulmány megjelentetésére vállalkozott. A cikkek, tematikájukat tekintve, felölelik a Kárpát-medence és e határokon túli népvándorlás és honfoglalás kori régészeti kutatások teljes spektrumát, bemutatva az egyes kutatási területek eredményeit, de ugyanígy helyet kaptak antropológiai, készítés-technikai tanulmányok is. A kiadvány elsősorban szakembereknek szól, ugyanakkor a régészet iránt érdeklődő Olvasó számára is tanúságos olvasmány lehet, amelyből képet kaphatnak az avar temetkezési szokásokról, az előkerült leletanyagokról, az avar-bizánci kapcsolatokról, az avar korban, a Balaton partján élő Keszthely-kultúráról, a Karoling-kori Zalavárról vagy az avar kori népesség embertani kutatásairól.

S. dr. Perémi Ágota

régész

Típus: