Jelenlegi hely

Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században

Kiállítóhely: 

Kiállításunk az épület koránál és a történelmi viszályoknál fogva sok izgalmas témát mutat be, tehát nem „csak” a várbörtönről, mint épületről, érdekességről szól a tárlat.

A kiállítás témái:

Bakonyi betyárok a pandúrok kezén
A szóhagyomány szerint több bakonyi betyár is raboskodott a várbörtönben. A börtön munkatársai olyannyira meg vannak győződve erről, hogy az egyik cella ajtaját, amelyikről azt tartják, ott őrizték Sobri Jóskát, kivették és mementóként az új börtönben, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kiállították. E hagyomány nyomán mutatjuk be néhány jelentős bakonyi betyár rövid történetét.

Mindszenty-emlékszoba
Mindszenty József veszprémi püspökként a várbörtönben raboskodott nyilas fogságban 1944. november 27-től december 22-ig. A Mindszenty-emlékszobával veszprémi püspöki tevékenységének, valamint raboskodásának állítunk emléket, bemutatva a püspök letartoztatásának és fogva tartásának részleteit.  
 
Kápolna és miséző hely
A röpke egy hónap alatt, amit Mindszenti püspök a várbörtönben töltött, 9 papot és egy diakónust szentelt a mínusz harmadikon. A kápolna és a miséző hely bemutatásával azoknak a papoknak állítunk emléket, akik a háborús körülmények közepette is vállalták a szolgálatot.

A várbörtön épületének története
Az épület – talán helyesebben a helyszín – történetét foglaljuk össze röviden, a középkortól napjainkig. Látogatóink megtudhatják például azt is, hogy a középkorban e helyen a Mindenszentek-temploma állt, illetve azt, hogy a telket Padányi Bíró Márton püspök ajándékozta a vármegyének, hogy oda székházat építhessenek az 1700-as évek elején. A felépült székházban található börtön borzasztó körülményeire a megyei főorvos már 1777-ben figyelmeztette az illetékeseket. (A rabok közül három év alatt 27 férfi és 5 nő halt meg, akik közül 21 még el sem volt ítélve.)
 
Cellák
Már a modern kort idézve mutatjuk be, hogy milyen körülmények között éltek a fogvatartottak ezen intézmény falai között egészen 2003-ig.

Parancsnoki (pk) szoba
A kiállítás igazán nyomasztó munkahelyet mutat be, azt a helyiséget, ahol a szolgálatvezetők dolgoztak. Itt igazán felmerül a kérdés: vajon munkahely vagy fogság?

Vizesblokk
Napjainkban természetes, hogy akkor megyünk fürdeni, amikor kedvünk tartja. Ez a fogvatartottak életében nem így történt, csak meghatározott időközönként használhatták az igen szegényes felszereltséggel rendelkező helyiséget.   

 

Interaktív filmvetítések
2002-ben a Veszprém TV és munkatársuk, Perlaki Claudia riporter-szerkesztő nagyszerű kisfilmet készített a még működő veszprémi várbörtönről, megszólaltatva az itt raboskodókat, és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát. Látogatóink a kb. 25 perces film segítségével – mint egyfajta záróakkordként – bepillantást nyerhetnek a még működő börtön életébe.

A kiállítás kurátorai: S. dr. Perémi Ágota múzeumigazgató és Szántó Attila

’56 után a bitófák árnyékában

2015. október 23-án a Várbörtön állandó kiállítása új tárlat-egységgel gazdagodott, amely az ’56 után a bitófák árnyékában címet viseli.

A tárlat 1956-tól 1967-ig, az utolsó kivégzésig mutatja be a megtorlás időszakának egy-egy lényeges, Veszprém megyéhez kötődő momentumát. A látogatók megismerkedhetnek Brusznyai Árpád életével, a deportálások menetével, valamint két üggyel, a Vaczkó és Hamusics perrel – mindkét eset 1956-hoz kapcsolódik. Ezekben az ügyekben fegyveresen elkövetett összeesküvés miatt nyomoztak a hatóságok 1966-ban. A kiállításban természetesen megemlékezünk azokról a hősökről, akiket az ’56-os szerepvállalásukért a rezsim halállal büntetett.

A kiállítást színesítik azok az értékes relikviák, amelyeket Brusznyai Margit, Brusznyai Árpád lánya adományozott a Laczkó Dezső Múzeumnak.

Büszke nők Veszprémben

„Úgy vonultatok büszkén,

Emelt fővel rendületlenül,

melyet méltán állíthatunk a

Az utókor dicső emlékéül”

( „Ima a veszprémi asszonyokhoz” ismeretlen veszprémi szerző 1956. december)

Új kiállításunk - a „Büszke nők Veszprémben” – a veszprémi Várbörtön 1956-os eseményekről szóló tárlat-együttesének (az ’56 után, a bitófák árnyékában című blokknak) legújabb, záró darabja. Az 1956. december 6-i Veszprémben lezajlott néma nőtüntetésnek állít emléket. Ez a felvonulás a két nappal korábbi budapesti eseményhez hasonlóan a felkelésben és szabadságharcban elesettekről próbált megemlékezni, egyben demonstratív kiállás volt azok hazatéréséért, akiket a szovjet hadsereg novemberben magával hurcolt.

A most megnyíló zárkában egyaránt törekedtünk arra, hogy a látogató az 1956-os események emberi arcával is találkozzon, de ugyanakkor azoknak hátterébe, történelmi távlatába is betekintést nyerjen. A tüntetés eseményein kívül foglalkozunk annak következményeivel is: korabeli források felhasználásával igyekeztünk érzékeltetni, hogyan alakult, változott meg a korabeli hivatalos hatalom megítélése a nőtüntetésről, azzal párhuzamosan, ahogyan fokozatosan kialakult „az előre megszervezett ellenforradalom” koncepciója is az októberi és novemberi események magyarázatára. Bemutatjuk, hogyan érvelt a hatóság, és hogyan védekeztek a vádlottak a tüntetés szervezői elleni perben. Emellett viszont az esemény több ma is élő résztvevőjének személyes emlékei is meghallgathatóak lesznek a Büszke nők Veszprémben című tárlaton.
"A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

http://www.magyarforradalom1956.hu/

„A proletárdiktatúra 133 napja (1919)”

2018. február 23-án a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódóan új kiállítási egységgel gyarapodott a kiállítóhely.  A Várbörtön -3. szint 39-es zárkájában korabeli plakátok, hirdetmények mutatják a 133 nap történetét annak főbb eseményit.

Várbörtön

Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században
8200 Veszprém, Vár u. 19.
Telefon: +36 88 610 516, +36 88 610 517

Az Élet a mínusz harmadikon - várbörtön a 21. században című kiállítást egyénileg és csoportosan is, szaktárlatvezetéssel lehet látogatni hétfőtől szombatig 9 órától 14 óráig. Atárlatvezetések időpontja: 9 óra; 10 óra; 11 óra; 12 óra; 13 óra; 14 óra.
A kiállítást csoportok előre egyeztetett időpontban is látogathatják. Előzetes időpont-egyeztetés a 06 88 610 517; 06 88 610 516; +36 30 7894524-as telefonszámon, illetve a szantoattila@ldm.hu e-mail címen.

Jegyárak:
Felnőtt: 1000 forint
Diák, nyugdíjas: 500 forint
Családi: 2000 forint

Jegyek a Hősök Kapuja Látogatóközpont információs pultjában vásárolhatók. (Vár u. 2.) A belépő a tárlatvezetést is magában foglalja.