Jelenlegi hely

Szent László Emlékezete

Látogatható: 
2017. május 10. - 2017. december 30.
Kiállítóhely: 

Szent László királyt Magyarország bajnokaként (Athleta Patriae), az árvák és a gyengék védelmezőjeként, a hajadonok megmentőjeként, igazságos, egyben szigorú törvényhozóként tartja számon a történelmi emlékezet. Az egyházszervezetet stabilizáló, a magántulajdont szigorúan védő törvényeivel a lovagkirály hozzájárult az önálló feudális állam megszilárdításához. A középkor legnépszerűbb szentje volt a Kárpát-medencében. Szent László kultusza az Anjou uralkodók és Luxemburgi Zsigmond uralkodásának idején volt a legnépszerűbb, ez tükröződik a korabeli irodalmi alkotásokban, krónikákban is (Anjou Legendárium 1330, Képes Krónika 1358, Thuróczi-krónika 1489, Nürnbergi Krónika 1493). A legendaírók az uralkodó egyéniségét rajzolják meg, a hősi jellemrajz és vitézség kidomborítása mellett vallásos erényei méltatásával teszik igazán nemessé az alakját.

Szent László király az egyedüli olyan szent, akinek életét freskóciklusokba foglalták a 13.-15. században.

A tárlat Szent László király életét, alakját és tiszteletét mutatja be, koronázásának 940. évfordulója, valamint szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. A kiállítás enteriőrjein végighaladva a kiállított tárgyak segítségével a látogató betekintést nyer a lovagkirály élettörténetébe, az őt övező legendák eredetébe, korának hangulatába.

A kiállításban megcsodálhatjuk a gazdag stíluselemekkel ábrázolt eszményített lovagkirály miniatúráit, a Nagy Lajos által veretett aranypénzeket, melyek egyik oldalán László glóriás alakja látható, kezében alabárddal és az országalmával. A kiállított veszprémi nemesség zászlaján a lovagkirály – Szent Istvánhoz hasonlóan – országát és koronáját Szűz Mária oltalmába ajánlja.

A kápolnának berendezett térben került elhelyezésre a híres Szent László-herma és a szenthez kapcsolódó emléktárgyak.

Bemutatásra kerülnek a korszakból származó régészeti leletek (függők, S-végű hajkarikák, karperecek, kardok, buzogány, nyílhegy, dárdahegy, kengyel, sarkantyú). Szent László király Somogyvárott 1091-ben megalapította a Szent Egyedről elnevezett bencés apátságot, melynek eredeti 11. századi elemeit is megcsodálhatja a látogató, ahogy a szerzetesi élet mindennapjait bemutató emlékeket is, mint például a könyvcsatok vagy kerámiák.

A kiállítás megvalósulását számos egyházi és világi intézmény, szervezet és magánszemély támogatta, akik segítségével és közbenjárására egy gazdag és páratlan kiállítás nyílik meg a látogatók előtt.

Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár; Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum;

A Magyar Piarista Tartomány munkatársai; Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár; Veszprémi Érseki Könyvtár; A Veszprémi Főegyházmegye plébániái és egyházi vezetői;

Szent László Emlékbizottság.

Fogl Krisztián Sándor

történész

Laczkó Dezső Múzeum

 

 

Szent László Emlékezete

Megnyitó: 2017. május 10., szerda 16:30 órakor

A tárlatot Medveczky Miklós, a Veszprémi Szent László Plébánia plébánosa nyitja meg. Köszöntőbeszédet mond S. Dr. Perémi Ágota múzeumigazgató és Gaal Gergely, a Szent László-év Programbizottságának elnöke. Az ünnepélyes megnyitón közreműködik a Recercare Régizenei Műhely.

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum – 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

A kiállítás megtekinthető 2017. december 30-ig, hétfő kivételével 10-tól 18 óráig