Jelenlegi hely

Múzeumpedagógiai ajánlatok

Az egyes mezőkön belül több lehetőséget is kijelölhet. Részletes információkért kattintson az ajánlat címére.

Megjelenítve 1 - 10 összesen: 24
Korcsoport:
felső tagozat, középiskola
Témakör:
helytörténet, társadalomismeret, történelem, újkor
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60
Ár:
1000 Ft/fő
Igénybe vehető: egész évben

A Laczkó Dezső Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódva rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez a gimnáziumok és szakközépiskolák diákjai számára a Várbörtön mínusz harmadik szintjén.
A 45-60 perc időtartamú foglalkozás célja, hogy a 15‒19 éves diákok számára ismertté és feldolgozhatóvá tegye 1956 veszprémi eseményeit. A forradalom leverését követő bebörtönzések helyszínén a tanulók megismerkedhetnek többek között Brusznyai Árpád személyes tárgyaival, korabeli fegyverekkel és egyenruhákkal is. A múzeumi órát drámapedagógiai rész teszi még inkább élményszerűvé.

Korcsoport:
felső tagozat, középiskola
Témakör:
helytörténet, legújabb kor, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A múzeumpedagógiai foglalkozás célja, hogy a 13-18 éves diákok számára ismertté és feldolgozhatóvá tegye a holokauszt Veszprém megyei eseményeit. A foglalkozás támaszkodik a megye történetét bemutató állandó kiállításunkra – ennek keretében tekinthetők meg Vajkai Aurél fotói, aki 1944-ben dokumentálta a szentgáli zsidóság otthonaikból való elindulását a veszprémi gettóba. A diákok videofilmet tekinthetnek meg a megyei eseményekről, valamint egy személyes visszaemlékezést is meghallgathatnak. A foglalkozást PPT-bemutatóval, valamint drámapedagógiai eszközökkel tesszük változatossá.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
ókor, régészet, római kor, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
kb. 60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A „Szellem… a tárgyban, … a helyben, … a képben” című állandó kiállításunk római tárgyaival való ismerkedés után a diákok egy PPT-bemutató keretében szerezhetnek ismereteket a római mozaikok készítéséről, tulajdonságaikról, motívumairól, külön hangsúlyt fektetve a Balácán talált 4 hatalmas mozaikpadlóra. Az elméleti bevezető után a tanulók csoportmunkában, római motívumok felhasználásával elkészítik saját mozaikpadlójukat, amit a foglalkozás végén haza is vihetnek.

Korcsoport:
felső tagozat
Témakör:
őskor, régészet
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2018. december 21-ig.

Időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó, az őskor témáját feldolgozó múzeumpedagógiai foglalkozásunk célja segíteni és kiegészíteni az iskolai történelemtanítást a múzeumban meglévő speciális szakismeret és tárgyi szemléltető anyag felhasználásával. Az óra során megismerkednek a tanulók az őskor legfontosabb nyersanyagával, a kővel. A kőeszközkészítés története egyben az őskor története, az óra során olyan fogalmakkal ismerkedünk mint őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség.
Az embernek a kőhöz való viszonyán keresztül feltárul az őskor világa. Az őskor nagyobbik felében a kő volt a szerszámok nyersanyaga. A megfelelő minőségű és mennyiségű nyersanyaghoz való hozzájutás lehetett a közösségek sikerességének záloga. Az őskori emberek ismerték a környezetüket, felderítettek minden használható nyersanyagforrást.
A környezeti erőforrások és az ember természetismerete mellett helytörténeti ismereteket is szerezhetünk, mégpedig a Veszprém megye területén található kőnyersanyagok és azok őskori felhasználása témakörében.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
kb. 60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A Laczkó Dezső Múzeum gazdag néprajzi gyűjteményére alapozott foglalkozáson a diákok az emberélet fordulóinak (születés, házasság, halál) legfontosabb Veszprém megyei népszokásait ismerhetik meg, számukra már csak részben vagy alig ismert műtárgyak segítségével. A foglalkozás során a tárgyakat kézbe vehetik, kipróbálhatják, esetleg fel is próbálhatják, elmélyítve ezzel a róluk szerzett tudást. A csoportmunkában zajló tárgyfelismerő játék korabeli fényképek vetítésével egészül ki.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat, középiskola
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll „mini-skanzenünk”, az ún. Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi magyar szabadtéri néprajzi kiállítóhely. 1935-ben közadakozásból épült egy öcsi kisnemesi lakóház mintájára. Az épület háromosztatú, nád héjazatú, döngölt földpadlós. Hosszanti, a virágoskertre néző homlokzata előtt mellvédes, törpeoszlopos, kosárívgörbés, boltozott áthidalású tornác húzódik, amelynek külső oldalát ívenként vakolatkeret díszíti. Ez az épület a korabeli lakóházak között a fejlettebb változatot képviseli. A házban megtekinthető kiállításunk a paraszti élet mindennapjainak s ünnepeinek eszközkészletét, tárgyi kultúráját mutatja be. Élet a házban címmel a ház használatát, berendezési tárgyait, a benne élők életét ismertetjük a diákokkal, játékos tárlatvezetés formájában. A ház megtekintése után lehetőség van népi játékaink kipróbálására is.

Korcsoport:
felső tagozat, középiskola
Témakör:
helytörténet, legújabb kor, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
1000 ft/(fő)
Igénybe vehető: egész évben

A Veszprémi Törvényszék és a Laczkó Dezső Múzeum együttműködésének köszönhetően 2015. májusában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a veszprémi Várbörtön mínusz harmadik emelete. A kiállítás több izgalmas témát jelenít meg: a fogvatartottak életét és a várbörtön történetét bemutató kiállítási egységen kívül egy Mindszenty József-emlékszoba, a Bakonyi betyárok a pandúrok kezén című tárlat, továbbá a cellák, a kápolna, a kilátó, a parancsnoki szoba és a vizesblokk is megtekinthető.

2015 októberétől a Várbörtön állandó kiállítása új tárlat-egységgel gazdagodott, amely az ’56 után a bitófák árnyékában címet viseli. A tárlat 1956-tól 1967-ig, az utolsó kivégzésig mutatja be a megtorlás időszakának egy-egy lényeges, Veszprém megyéhez kötődő momentumát. Szintén állandó kiállításink között szerepel a Büszke nők Veszprémben című tárlat, amely az 1956-os veszprémi nőtüntetés eseményeinek állít emléket.

A kiállításokhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai órákat szervezünk az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások számára.

A diákok a múzeumi foglalkozáson interaktív, élményszerű módon ismerkedhetnek meg az utolsó magyarországi várbörtön életével, mindennapjaival, szabályaival, híres fogvatartottjainak sorsával. A Várbörtön mínusz harmadik emeletén a diákok kérdéseket, feladatokat kapnak, hanganyagot hallgatnak (Milfajt búcsúverse, Pap János levele a Legfelsőbb Bíróság elnökének),
kipróbálhatják a sötétzárkát, beleélhetik magukat a zárkák nyújtotta szűkös tér érzetébe, valamint átélhetik a korabeli ébresztési módszereket is.

Korcsoport:
felső tagozat
Témakör:
középkor, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
kb. 45 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2018. december 21-ig.

A Laczkó Dezső Múzeumban 2018. júniusában nyílt a „Kendő, amely a Szent Jobbot takarta” című kiállítás. A tárlat központi eleme az az ereklyekendő, amely a Szent Jobbot takarta, amikor 1771-ben Raguzából Bécsbe szállították. A kendőt Szent István kézfejének festett képe díszíti. A műtárgyhoz tartozik egy eredeti Mária Terézia királynő kézjegyével hitelesített latin nyelvű írás is. A kiállításban helyet kap néhány, a 10-11. századra vonatkozó régészeti emlék, valamint Szent István tiszteletéhez kapcsolódó tárgyak is. A kiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógia órákat szervezünk, melyek során a kiállítás megtekintésén túl Szent István uralkodását is bemutatjuk a múzeumba látogató diákcsoportok.

Korcsoport:
alsó tagozat
Témakör:
művészettörténet, néprajz, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

Az általános iskolák első és második osztályos tanulónak ajánlott foglalkozás során a diákok megismerkedhetnek a legfontosabb tudnivalókkal egy múzeumlátogatás során. Játékos feladatok segítségével felfedezzük a műtárgyak sokszínű világát, de nem maradhatnak ki a kiállításokban való barangolások sem. Az élményszerűségre koncentráló múzeumi óra rövid tárgyalkotó foglalkozással zárul.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
történelem, újkor
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2018. október 26-ig.

A Laczkó Dezső Múzeumban 2018. április 11-én nyílt az „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag!” című időszaki kiállításunk. A tárlat bemutatja az 1903-as múzeumalapítástól napjainkig terjedő időszakban a veszprémi múzeumba került ’48-as műtárgyakat. A tárgyak részben olyan közismert személyiségektől származnak, mint Batthyány Lajos gróf miniszterelnök vagy Perczel Mór honvéd tábornok, részben a nagy idők büszke vagy kényszerű részeseitől, de nem irányítóitól.
A kiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk az általános iskolák 3-7. osztályos tanulói számára. A foglalkozáson felidézzük a forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit, a diákok megismerhetik az ezekhez köthető legfontosabb műtárgyakat. Külön kitérünk a Veszprém városát érintő történésekre is. A kiállítás irányított felfedezése után lehetőség nyílik egy rövid kézműves foglalkozásra is, mely során egyik kiemelt műtárgyunk alapján tölténytáskát, úgynevezett cartuche-t készíthetnek a tanulók.