Jelenlegi hely

Múzeumpedagógiai ajánlatok

Az egyes mezőkön belül több lehetőséget is kijelölhet. Részletes információkért kattintson az ajánlat címére.

Megjelenítve 11 - 20 összesen: 21
Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2018. december 21-ig

A Laczkó Dezső Múzeum az adventi időszak alkalmából - immár hagyományosan - rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 2018. december 3 és 21. között.
Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, valamint karácsonyi tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, amely során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is próbálhatják a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, a Bakony és a Balaton-felvidék tájairól származó, a karácsonyi időszakhoz köthető legfontosabb tárgyakat.
A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus bevonásával témanappá is bővíthető.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2019. január 7. és március 5. között.

A Laczkó Dezső Múzeum a farsangi ünnepkör alkalmából ‒ immár hagyományosan ‒ rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 2019. január 7. és március 5. között.
Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, valamint farsangi tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, amely során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is próbálhatják a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, a Bakony és a Balaton-felvidék tájairól származó, a farsangi ünnepekhez köthető legfontosabb tárgyakat.
A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus bevonásával témanappá is bővíthető.

Korcsoport:
felső tagozat, középiskola
Témakör:
legújabb kor, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
kb. 45 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A múzeumpedagógiai foglalkozáson a diákok a militária gyűjteményünk XX. századi, döntően magyar, német és szovjet egyenruháit és hadfelszerelési tárgyait (azonossági jegy, „húszas”, német gázálarc, térképtáskák, stb.) fedezhetik fel egy játékos tárgyfelismerő vetélkedő formájában, megismerve ezzel a múlt század fontosabb magyar hadtörténeti eseményeit is.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
régészet
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60-90 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A foglalkozás az avar nép történetének rövid ismertetésével, valamint a régészeti munka részletes bemutatásával kezdődik. A diákok részletesen megismerkedhetnek az avar temetkezési szokásokkal, az egyes korszakok régészeti emlékanyagával.
Az elméleti bevezető után kerül sor a sír feltárására. A résztvevők feladata a korhűen berendezett sír szakszerű kibontása, teljes dokumentálása, a kibontott csontváz valamelyik korba való datálása. Ehhez a temetkezési szokások, a feltárt leletanyag elemzése során juthatnak el. A feltárás után a sírmellékletek és a csontok felszedését, csomagolását szintén a diákok végzik.
A múzeumi órához kézműves foglalkozás is kérhető, a tanulók avar kori viseleti darabokat, tarsolyt, övveretet, ékszereket készíthetnek.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
régészet
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60-90 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A foglalkozás a magyar nép honfoglalás kori történetének rövid ismertetésével, valamint a régészeti munka részletes bemutatásával kezdődik. A diákok részletesen megismerkedhetnek a honfoglalás korának temetkezési szokásaival, és annak régészeti emlékanyagával.
Az elméleti bevezető után kerül sor a sír feltárására. A résztvevők feladata a korhűen berendezett sír szakszerű kibontása, teljes dokumentálása, a kibontott csontváz valamelyik korba való datálása. Ehhez a temetkezési szokások, a feltárt leletanyag elemzése során juthatnak el. A feltárás után a sírmellékletek és a csontok felszedését, csomagolását szintén a diákok végzik.
A múzeumi órához kézműves foglalkozás is kérhető, a tanulók honfoglalás kori viseleti darabokat, övveretet, ékszereket készíthetnek.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat, középiskola
Témakör:
helytörténet, hon- és népismeret, nemzetiségi kultúra, néprajz, történelem
Típus:
Témanap
Időtartam:
2 X 45 perc
Ár:
500 Ft/fő
Igénybe vehető: egész évben

Sokszor emlegetjük a környezetünkben élő „svábokat”, elsősorban legendás szorgalmukat, tiszta házaikat és udvaraikat dicsérve, vagy túlzott takarékosságukat kárhoztatva. De vajon tudjuk-e, hogy kik a „svábok”, miért hívják őket így, mióta élnek a Dunántúlon, mely falvakat szállták meg Veszprém megyében, és mi jellemzi sajátos kultúrájukat? Múzeumi foglalkozásunk e kérdésekre is választ ad.
Veszprém megye nemzetiségi képe igen színes. A magyarok mellett a 18. században jelenik meg a német és szlovák nyelvterületről betelepített parasztság, amely elsősorban a Bakony ún. telepes falvaiban lel új otthonra. Múzeumi foglalkozásaink keretében az itt élő németek tárgyi és szellemi kultúráját dolgozzuk fel, elsősorban a múzeumban őrzött gyűjteményi tárgyakra építve.
Veszprém megyei német népszokások.
A foglalkozás során a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg az emberélet fordulóinak (születés, lakodalom, halál) és a kalendáris ünnepek (karácsony, farsang, húsvét) Veszprém megyei német nemzetiségi szokásaival, tárgyaival és archív fényképeivel.

Korcsoport:
felső tagozat
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A foglalkozás célja a Veszprém megyei magyar, német és szlovák 18-20. századi paraszti viseletek és az öltözködési kultúra megismertetése – a múzeum gyűjteményében őrzött, ám kiállításban nem látható tekintélyes viseletanyag segítségével. A téma feldolgozása elsősorban tárgyközpontú – az eredeti vászonviseletekkel, dolmányokkal, subákkal, szűrökkel találkozva, azokat kézbe fogva, esetleg magukra próbálva azonban nem csak magával a diákok számára merőben ismeretlen tárgyi világgal, hanem annak szellemiségével való szembesülésre is alkalmat ad a foglalkozás, amely során a diákok a témához készült munkafüzet feladatait is megoldhatják.

Korcsoport:
felső tagozat, középiskola
Témakör:
legújabb kor, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A „Szellem… a tárgyban, … a helyben, … a képben” című állandó kiállításunk 3 nagy egységgel is emlékezik a II. világháború Veszprém megyei eseményeire. Az 1944-es veszprémi országzászló avatás az elszakított országrészek és az anyaország összetartozását szimbolizálta, a Holokauszt eseményeit a szentgáli zsidóság sorsán át követhetjük, míg a háború további ártatlan áldozatait Horányi Sanyika tragédiája jeleníti meg a kiállításban. A múzeumpedagógiai órán a kiállítási egységek részletes elemzése mellett videofilmet is megtekinthetnek a diákok, akik egy rövid tárgyfelismerő vetélkedőben is részt vehetnek.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
őskor, régészet, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A „Szellem… a tárgyban, … a helyben, … a képben” című, Veszprém és környéke kulturális örökségét bemutató állandó kiállításunk első termében több jelentős őskori régészeti lelettel is megismerkedhetnek látogatóink. A bakonyszűcsi újkőkori idol a hozzá tartozó kőbaltával, hematit baltáva és kővésővel egy őskori áldozati szertartásba enged bepillantást, a veszprémi Jutasi úti feltárásból származó gazdag leletanyag pedig egy, a város területén a kr. előtti V. évezredben létezett falu mindennapjait segít közelebb hozni a diákokhoz.
A múzeumpedagógiai órán egy őskorról szóló bevezető PPT előadás után részletesen bemutatjuk a tanulóknak a műtárgyakat, a diákok feladatlapot is kitölthetnek, valamint egy rövid filmet is vetítünk a Jutasi úti régészeti ásatásról.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
ókor, régészet, történelem
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
500 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

Az ókori Róma világát eleveníti meg a „Szellem… a tárgyban, … a helyben, … a képben” című állandó kiállításunkhoz kapcsolódó múzeumi óra. Az inotai halomsíros temetkezés, a nagydémi háziszentély istenszobrai, a balatonfűzfői fazekas-telep emlékei, valamint a villagazdaságok falainak és berendezési tárgyainak díszes és változatos motívumai mind-mind a virágzó Pannónia életének egy-egy szeletét hozzák közelebb a diákokhoz. Az interaktív tárlatvezetést feladatlapok kitöltése, valamint rövid filmvetítés teszi még színesebbé.